LEGO modell av Jönköping Energis byggnader

LEGO som byggnads modell för att kommunicera med kunderna. Jönköping energi är ett lokalt elbolag verksamt i Jönköping. Under 2015 invigde man en ny kraftvärmeverk anläggning och valde i samband med detta att satsa på en fysisk modell av lego som presentation för byggnaderna, samt för att presentera projektet för omgivningen.

Byggnads modell visar produktionen

Modellen byggd i LEGO visar den egna elproduktionen genom kraftvärmeverk, vindkraft, vattenkraft och biogasanläggning. För att tydliggöra den lokala anknytningen valde man även att inkludera kända landmärken från Jönköping i modellen, bl.a. kulturhuset Spira, Jönköping högskola, Sofia kyrka samt Vättern och piren även dessa i form av LEGO modeller.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://bremlerbrick.com/byggnads-modell-gjord-av-lego/">
YouTube
LinkedIn
Instagram