Transformatorstation

Naphthenics beskrivs i funktionsmodell

Med en funktionsmodell av LEGO har Nynas AB, producent av specialoljor, valt att visualisera ett av sina verksamhetsområden (Naphthenics).

Funktionsmodell beskriver flödet

Funktionsmodellen beskriver flödet. – Olja som via ett reningsverk förs över från oljetanken till en s.k. krafttransformator. Krafttransformatorn – som är beroende av oljan för att fungera korrekt – har som uppgift att överföra el mellan nätdelar med olika spänningsnivåer.

Bremlerbrick har även tagit fram en minimodell av transformatorn. (Bilden till höger)

funktionsmodell
Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://bremlerbrick.com/funktionsmodell-nynas/">
YouTube
LinkedIn
Instagram
Bremlerbrick har även tagit fram en minimodell av transformatorn.