Citybanan i modell av LEGO – Modellen i över Citybanan i monter på T-Centralen

Folk stannar upp för att beskåda lego modellen.

Stockholms kollektivtrafik kommer närmare city. Och bygget är i en intensiv fas, -nya pendeltågsspår byggs i underjorden, till och med under T-centralens tunnelbana. Med hjälp av fastigheten Stockholm Continental kommer stad och kollektivtrafik bindas samman i slutändan. Men målet i detta skede är ännu långt borta, och många har frågor och funderingar kring vad det är som är på gång. För att besvara många av allmänhetens frågor under projektets gång, behövde projektet en överskådlig arkitekturmodell.

lego modellen över Citybanan i Stockholm

Projektet visualiseras i lego modellen

För att visualisera detta och kommunicera det till allmänheten valde Jernhusen att anlita Bremlerbrick för att bygga lego modellen.

Denna fascinerande modell av lego står utställd nära ringen på Stockholm centralstation i sex månader med start 19 april 2016.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://bremlerbrick.com/lego-modellen-citybanan/">
YouTube
LinkedIn
Instagram

Se arkitekturmodeller som exempel

Bremlerbricks LEGO-modeller

Bremlerbricks professionella LEGO-modeller byggs på uppdrag av företag och organisationer över hela landet.

Med LEGO som kommunikationsverktyg når ni på ett lekfullt sätt ut till omgivningen. Legot i sig väcker mycket nyfikenhet hos folk, och lämpar sig därför extra väl som prototyper för arkitektur i olika former. Arkitekturmodeller byggda i LEGO erbjuder samma detaljnivå och precision som traditionella arkitektmodeller, och med byggmaterialet LEGO tillförs en igenkännings- och fascinationsfaktor som är svårslagen

Jag är intresserad av en LEGO-modell