Modeller av Terminal & Stadsbild i LEGO

Med dessa två modeller fick Bremlerbrick i uppdrag av Envac att visualisera deras verksamhet. Envac tillhandahåller automatiserad avfallshantering med vakuumteknik och sopsuganläggningar.

Två modeller visualiserar systemet

De två modellerna visualiserar hur sopsugsystemet kan integreras i en stadsmiljö samt hur en sopsuganläggning/terminal kan se ut. Dessa modeller utgör ett pedagogiskt och intresseväckande redskap och skapar bättre förutsättningar att förklara och beskriva verksamheten för kunder och samarbetspartners.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://bremlerbrick.com/modeller-visualiserar-terminal-stadsbild/">
YouTube
LinkedIn
Instagram