Företagsaktiviteter

Bremlerbrick leder aktiviteter där LEGO-byggande i grupp används som ett verktyg för att på ett lekfullt sätt öva och testa deltagarnas kommunikations- och samarbetsfärdigheter.

Denna aktivitet kan t.ex. utgöra en del av en större företagsdag och fungera som ett lekfullt och annorlunda inslag som fortfarande är “on topic”.

Entusiasmen för skapande och kreativitet gör att detta blir ett uppskattat tillfälle.

Bremlerbrick har tidigare gjort företagsaktiviteter på uppdrag av Diligentia, Tenzing och Sveriges byggindustrier.