Bremlerbrick fick i uppdrag att visualisera luftföroreningar i LEGO av Miljöbyrån

Luftföroreningar i fokus på Miljöbyråns informationskampanj om miljöförstöring

Luftföroreningar blev 2013års fokus i frågor rörande miljöförstöring. Europeiska Miljöbyrån har som uppgift att tillhandahålla tillförlitlig miljöinformation om tex. miljöförstöring till politiker och allmänheten. Under 2013 hade Miljöbyrån speciellt fokus på frågor om miljöförstöringen som rör luft och luftföroreningarna, och deltog med en egen monter på ett flertal konferenser och andra event med inriktningen luften i vår miljö.

Luftfororeningar och Miljöförstöring visas i LEGO

LEGO-modellen Illustrerar luftföroreningar

Som ett blickfång i sin monter beslutade man sig för att låta Bremlerbrick bygga en illustrerande modell av LEGO med ett flertal viktiga faktorer rörande luftföroreningar, Med LEGO-modellen illustrerades bl.a. villor och hus med oljepannor, en fabrik, en bondgård, personbilar i trafik, ett lastfartyg, en sopstation och ett flygplan.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://bremlerbrick.com/portfolio/luftfoeroreningar/">
YouTube
LinkedIn
Instagram