Spårvägsmuseet – Bremlerbrick´s utställning på Stockholms Spårvägsmuseum

Spårvägsmuseet och LEGO utställningen av Stockholmstrafiken 1890-2050

Spårvägsmuseet - ( Stockholms Spårvägsmuseum ) Följande fyra LEGO-modeller ingår i utställningen ”Stockholm Bit för bit” på Spårvägsmuseet. Utställningen pågår hösten ut. Läs mer här. Spårvägsmuseet ligger på Televiksgatan 22, på Södermalm, Stockholm.

LEGO-modellen som visualiserade Djurgårdsbron år 1890 blev en höjdpunk

 

LEGO utställning spårvägsmuseet - Stockholms trafiken 1890-2050

En av dåtidens hästbussar är på väg över Djurgårdsbron och förbi-traskande människor visualiseras i LEGO-modellen över Djurgårdsbron. LEGO-modellen är tänkt att utspela sig i Stockholm under 1800-talets senaste hälft. Modellen mäter hela 50 x 100 cm, och är uppbyggd av Ca. 4.500 st. Legobitar,

Utställningen av Djurgårdsbron erbjuder säregen detaljrikedom

Många av museets besökare beundrade tidsenligheten Gabriel lyft fram med LEGO i modellen av Djurgårdsbron. - LEGO gubbarnas tidsenliga klädsel, hästbussen och dess kusk, deras göromål, samt hur kullerstensgatan ger en verklighetstrogen 1800-tals känsla.

Facebook
Facebook
Google+
Google+
http://bremlerbrick.com/spaarvaegsmuseet/">
YouTube
LinkedIn
Instagram

 "På ett lekfullt och lärorikt sätt visualiserades Stockholmstrafikens dåtid och framtid med Gabriel Bremlers LEGO-modeller. Lovorden från museets besökare var många
  – Christoffer Sandahl, chef Stockholm Spårvägsmuseum

Bland andra utställningar på Spårvägsmuseet ställde Bremlerbrick ut 1940-talets Stureplan som LEGO-modell.

 

- Då en av stockholmstrafikens knutpunkter.

Med en detaljrik modell föreställande Stureplan med den berömda "Svampen", spårvägstrafiken och många av 40-talets invånare visualiserar Bremlerbrick en stressig vardagsmorgon under 40-talet i Stockholm. Modellen med dess detaljrikedom fångade många nyfikna åskådare. Under 1940 var Stureplan en av Stockholms knutpunkter för spårvägsnätet, vilket även skildras i andra delar av Spårvägsmuseet.

LEGO-modellen över Stureplan i 1940-tal mäter 45 x 65 cm, Och består utav Ca. 2.500 st LEGO-bitar.

Stockholmstrafiken LEGO 1940-2012

På Spårvägsmuseet gick det även att beskåda spårvagnstrafiken utanför varuhuset NK i Stockholm city av LEGO

 

LEGO utställning stockholms spårvägsmuseum

Varuhuset NK grundat 1902, fanns även de att beskåda i en otroligt detaljerad LEGO-modell. Modellen kommunicerar spårvägskommunikationen utanför NK i nutid. På ett enormt fascinerande sätt lyfter Gabriel fram smådetaljerna även i denna modell.

På Spårvägsmuseet har Bremlerbrick även ställt ut en LEGO skilldring av hur framtidens tunnelbana skulle kunna se ut

 

Tunnelbanan som visioner av framtiden av Bremlerbrick.