Arkitekturmodeller

Bremlerbrick
Professionell LEGO-byggare

bygger på beställning av företag & organisationer.
Vårat legokoncept är själv-kommunicerande som material.

Arkitekturmodell av Kv. Domherren i LEGO

Arkitekturmodell av LEGO beställdes av Skanska för att visa upp sitt nya Kv. Domherren i Göteborg inför säljstarten. Legomodellen byggdes i skala 1:80 och mäter ca 110 x 110 cm och består av ca 21.000 st bitar. Rent konstruktionsmässigt innebar denna arkitekturmodell flera svåra utmaningar, bl.a. de rundade formerna på vissa balkonger samt höjdskillnaderna på marken. Modellens storlek gör att det är svårt att transportera den i ett stycke, av den anledningen är modellen uppdelad i två separata moduler som kan skjutas ihop. Detta är ett upplägg som Bremlerbrick ofta använder sig av när modellen är över 80 cm på både bredden och djupet.

Kv. Domherren i Johannesberg

Kv. Domherren är beläget i stadsdelen Johanneberg i Göteborg. Projektet innebar nybyggnad av ca 130 bostäder och 3.500 kvm handels- och kontorsyta. Byggstart skedde under fjärde kvartalet 2014 och pågick under 12 månader. Läs mer om projektet här: https://byggtjanst.se/foretagssok/projekt/kv-domherren/102538

Arkitekturmodell skapad i CAD-program

Bremlerbrick designade först arkitekturmodellen i ett digitalt CAD-program anpassat till Lego så att kunden fick möjlighet att komma med ev. synpunkter så att slutresultatet motsvarade förväntningarna. Detta arbetssätt förekommer i princip varje projekt.

Joomlas felsökningskonsoll

Session

Profilinformation

Minnesanvändning

Databasfrågor